Indvielsen

 

Den officielle indvielse og ibrugtagning af Købmandstoften skete lørdag den 6. september 2003.

 

Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:

 

  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception

I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.

 

 

Sådan indretter vi Købmandsgrunden

Skitsen nedenfor viser købmandsgrunden, som det er besluttet, at den indrettes.

Status i renoveringen er i øvrigt, at en anlægsgartner og entreprenør har ryddet op i beplantningen, og der er sået græs. Kommunen har som aftalt - lagt fliser, så der er fortov i hele grundens bredde mod Vejbyvej.

Nogle af de bevarede træer ser noget ranglede ud, fordi de har stået gemt i den gamle tætte beplantning. Nu ser vi, om de retter sig.

Reparationen af gadekærets bredder venter til begyndelsen af september på grund af miljøregler.

Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk

 

 

FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK

 

Nyt program

Se foreningens efterårs-/vinteraktiviteter under menupunktet "PROGRAM".

 

Nyt er YOGA, hvor foreningen tilbyder 2x10 undervisningsaftener under ledelse af Marilyn Neilson. Se hele tilbuddet i programmet.

 

Bemærk også hobbyaftener mandage i lige uger. Første gang d. 18. september.

Det medfører, at mandagsgåturene fremover kun gennemføres i ulige uger.

Så er der gang

i arbejdet vedGadekæret

En flok Vejbyboere stillede op og knoklede en hel weekend.

Nogle mødte med de bare næver og en skovl, andre med traktorer og rendegravere.

At vi kan stille et sådant team og yde en sådan indsats vidner om et stærkt sammenhold i vores lille samfund.

Ved selve dammen mangler vi at rydde op i sivvækst og grøde samt at rette kanterne langs vejen af. Derefter skal der opsættes et nyt hegn langs øst- og sydsiden. Til sidst skal vejen have en gang knust asfalt efter at de tunge maskiner har kørt overfladen op.

Det tegner til, at Købmandshaven sammen med gadekæret bliver et rigtig idyllisk område i Vejby.

Der mangler stadig kontingent!

Mange har endnu ikke betalt. Vi tror stadig, at betalingen glemmes, fordi vi ikke mere sender girokort ud. Så op på hesten og indbetal på reg.nr. 9070, konto nr. 1620090278. Der kan også betales direkte til foreningens kasserer, Jens Peter Søndergaard eller et bestyrelsesmedlem.

Ny plænetraktor

Foreningens gamle plænetraktor sendes - efter 13 års tro tjeneste - på pension.

Den nye er en 4-hjulstrukket Husqvarna, som har kræfter og kvalitet til at klare klipningen på Købmandstoften og i Købmandshaven de næste mange år.

 

Der er tale om en ganske dyr sag, og anskaffelsen har kun været mulig takket være sponsorater fra

  • Sejlstrup Entreprenørforretning A/S,
  • Tømrerfirmaet Poul Anker og Karsten Sørensen A/S,
  • Sparekassen Vendsyssel samt
  • Hjørring Kommunes Matchningsmidler

 

Stor tak til vores sponsorer.

Hjertestarter i Vejby?

I snart mange år har skiftende bestyrelser drøftet muligheden for at få en hjertestarter til Vejby. Sagen er indtil nu strandet på spørgsmålet om placering af apparatet, der jo bør anbinges let tilgængeligt - helst udendørs. Hjertestarteren kræver el-tilslutning, hvilket nemt kunne opnås i skolen. Men der er ingen fidus i at skulle hente starteren der, hvis der skulle opstå behov inden for byskiltene.

Nu har Knud Hansen imidlertid tilbudt at lægge væg til "dyret", som i givet fald tilsluttes via en såkaldt bimåler, så der kan ske afregning af elforbruget.

Inden vi søger TRYG-fonden om bevilling af af en hjertestarter, skal vi have etableret en brugergruppe, der skal deltage i et kursus og være villige til at rykke ud, når/hvis behov opstår.

Kontakt et bestyrelsesmedlem eller brug kontaktformularen, hvis du kunne tænke dig at være med.

 

Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.

 

Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.

 

Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Hvordan printes programmet ud?

Mange af os vil stadig gerne ha' et ekspl.af foreningens program på opslagstavlen, men ikke alle ved, hvordan man får det udskrevet. Vi har derfor indsat en lille vejledning på siden med programmet.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og de 46 (44?) landsbyer.

Spændende historie.... Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.

 

De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...

 

Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.

 

Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.