Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk                                                             

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK


Tak til alle 50 fremmødte for en hyggelig aften. Tak til vores nye præst Lea for båltalen.

Her fik vi bl.a. forklaringen på, hvordan man ser forskel på kvinder og hekse: Hekse flyder, når de kastes i søen. Måske derfor sidder vores heks på broen over gadekæret helt grøn i hovedet 🤔

Maks. antal deltagere ved beoerforeningens Sankt Hans- arrangement                              Kun heksen manglede 


Vejby Kulturhus

Nyt fra bestyrelsen   

Juni 2020


Så kom der positivt nyt igen – ja, vi kan næsten ikke få armene ned.

Lokale- og Anlægsfonden har bevilliget 200.000 kr. til vores projekt. Det betyder, at vi nu er oppe på

950.000 kr.

Målet nærmer sig – og ihærdige ildsjæle har da også de seneste dage gennemført nedrivning af baderum, toilet mv. Som nævnt i sidste nyhedsbrev, skal nedrivningen være tilendebragt inden 1. juli, og det ser ud til at lykkes. Nu får vi de synlige beviser på, at processen er i gang – nu er det ikke ”kun” papirarbejdet, der pågår.
Nu må vi igen mødes i lidt større forsamlinger, og vi har derfor valgt at afholde den udsatte


generalforsamling d. 3. juli 2020 klokken 17.00


hvor vi efter generalforsamlingen vil være vært ved lidt mad og drikke. I år er der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, de modtager begge genvalg. Forslag kan skriftligt afleveres til et bestyrelsesmedlem.

Gudstjeneste på kirkens hjemmeside

I disse Corona tider, hvor kirken også er lukket, er det en anderledes påske.

Vores nye præst, Lea, optager påskens gudstjenester på sit kontor og lægger dem ud på kirkens hjemmeside.

For at se dem:

  • Søg på Rakkeby Kirke, Hjørring
  • Tryk på "læsning" "skærtorsdag"
  • Tryk på afspilknappen midt på billedet
  • Husk at tænde for lyden.

Gudstjenesten fra i dag langfredag kan ses senere på dagen.

Nyt program. 

Se det under menupunktet "PROGRAM"

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

Mejerigrunden

Det går fremad

Det begynder at ligne tegningen nedenfor. Plankeværket i siden mod 709 er opsat,  og tilplantningen så småt begyndt. Der skal stenmel på grusstien og -pladsen. 

Containeren er på plads, og foreningens plænetraktor er flyttet ind i sin nye garage.

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har for længst startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Følg linket nedenfor og se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. 


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder

Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

I disse Corona-tider

Hvis du skulle savne en gudstjeneste.

Din kirke er lukket, og selv om du har hørt om streamede gudstjenester, er det jo ikke sikkert, at du lige er dus med den teknik.

Derfor tilbyder sognepræst Lea Hoff at aflevere en lyd-CD med 4 korte gudstjenester i din postkasse.

Tilbuddet om levering gælder Jelstrup, Rakkeby, Sejlstrup, Vejby og Harritslev sogne.

Bestil CD'den direkte hos Lea via e-mail lehl@km.dk eller pr. tlf. hos Kirsten Baggesen, 

på 98994109.

VEJBY KULTURHUS


Formand: Svend Erik Kanstrup

Næstformand og sekretær: Birgit Jensen

Kasserer: Erik Pedersen

Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen

Suppleant for udlejning af huset: Frede JensenSeparatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.