Vejby

Kulturhus 

                              

Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk

                                                             

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK


Er du til Gule ærter og ølfest?

Så skal du skynde dig.

Der er kun ganske få pladser tilbage af de 30, der er til rådighed ved arrangementet d. 23/12.


Sensommerfesten i Smidstrup

Hvor var Vejby?

Lise og Jens Jørgen havde som vanligt sørget for råhygge ved den ret velbesøgte sommerfest med mange unge og børn. Den gamle garde var i mindretal i år og især dem fra Vejby sås der kun ganske lidt til.........

Sdr. Harritslev kan også.

Sdr. Harritslev BIF har KROLF, FAMILIESVØMNING og VOLLEYBALL på programmet.

Familiesvømningen er dog midlertidigt iindstillet gr. Corona-epidemien.

Se mere på sdr-harritslev.dk

Hvad skal vi med Søren Ryge?

Vi har Jette og Søren

Vi ser desværre ikke så meget til Jette og Søren for tiden, men det er måske fordi, de gemmer sig blandt de flotte solsikker, som også Løkken Folkeblad havde fået øje på.

God reklame for Vejby!

Mejerigrunden

Det begynder at ligne noget

Området uden for bedene og gangarealet blev som bekendt sået til med græs og vilde blomster, som imidlertid kom til at kæmpe mod tusindvis  af selvsåede Mælde.

Efter at frivillige har "høstet" et par trailerfulde af ukrudtsplanten, har græsset og blomsterne for alvor fået fat, og det begynder faktisk at ligne en lille blomstermark, der kan passe sig selv.

Frugttræerne har fået støttepinde, og det bliver spændende, om det er nok til, at de klarer sig. Ét af dem er væltet, efter at stammen er gnavet over ved roden af - formentlig - en sulten hare. Vi finder nok en erstatning.

Beboerforeningens program for resten af året er i luften.

Der er noget for enhver smag: Lokalhistorisk Arkiv, Yoga, ølfest og meget mere.

Se det hele under menupunktet "PROGRAM"

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

I disse Corona-tider

Hvis du skulle savne en gudstjeneste.

Din kirke er lukket, og selv om du har hørt om streamede gudstjenester, er det jo ikke sikkert, at du lige er dus med den teknik.

Derfor tilbyder sognepræst Lea Hoff at aflevere en lyd-CD med 4 korte gudstjenester i din postkasse.

Tilbuddet om levering gælder Jelstrup, Rakkeby, Sejlstrup, Vejby og Harritslev sogne.

Bestil CD'den direkte hos Lea via e-mail lehl@km.dk eller pr. tlf. hos Kirsten Baggesen, 

på 98994109.

Spejderne er flyttet til Rakkeby

Som de fleste ved, besluttede Vejby-Spejdernes generalforsamling at nedlægge gruppen, og det er nu officielt, at den har sluttet sig til Rakkeby-gruppen, hvis navn er KFUM-spejderne i Rakkeby.

Gruppen har hjemsted i Rakkeby Skovhus og Rakkeby-spejderne har for længst startet aktiviteterne op efter sommerferien.


Følg linket nedenfor og se mere om gruppens aktiviteter og mødetider m.v. 


www.rakkeby-skovhus.dk/spejder

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.

Broindvielsen

Klik på linket nedenfor, hvis du vil se eller gense indslaget i TV2

https://www.tv2nord.dk/nyheder/23-08-2019/1930/ny-bro-over-gadekaer?autoplay=1#player

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

VEJBY KULTURHUS


Formand og sekretær: Birgit Jensen

Næstformand Svend Erik Kanstrup

Kasserer: Erik Pedersen

Sekretærsuppleant og udlejning af huset: Jette Juul Christensen

Suppleant for udlejning af huset: Frede Jensen

Udlejning af kulturhuset.

Under renoveringen kan man stadig leje huset. Dog må man acceptere, at stedet bærer præg af håndværkernes aktivitet. Det gamle køkken fjernes ikke, før et nyt køkken er på plads.

Pris for leje i 2020 er 1.000 kr. pr. dag for medlemmer og 1.500 kr. for ikke-medlemmer.

Bestilling sker ved henvendelse til Jette (20233132 eller jette9940@gmail.com).

Bookingen er gældende, når lejebeløbet er betalt. Er man medlem af Vejby-Smidstrup Beboerforening er man også medlem af Vejby Kulturhus.

Nyt fra bestyrelsen   

August 2020

Så kom der endelig syn for sagen – NU er vi i gang med projektet.

Ihærdige ildsjæle – ”nedbrydningsholdet” er trådt til mere end én gang for at sikre, at alt var klar til håndværkerne kunne rykke ind.

Et projekt – stort eller lille – kræver en god ledelse. En ledelse, der kan tage de nødvendige beslutninger. Der vil – uanset hvor god en planlægning, der er foretaget – komme ændringer. Vi har været så heldige at få en yderst kompetent projektleder – Jens Peter Søndergaard har taget opgaven på sig (endnu engang), og det er vi utrolig glade for. Første byggemøde blev afholdt den 7. august 2020. Håndværkerne er nu i fuld gang både ude og inde – vi følger projektplanen, det er SÅ godt.

Som I måske har bemærket, har TV2 NORD været i Vejby igen. Torsdag den 27. august om formiddagen var der optagelser til de ”klip”, der blev bragt om aftenen. Det er vigtigt, at vi får noget PR, men vi ville rigtig gerne have haft nogle af de frivillige med, ligesom vi gerne ville have haft lidt mere omtale af, hvad selve projektets formål egentlig er. MEN – lidt omtale er bedre end slet ingen. TV2 NORD kommer igen, når vi skal have indvielse – og så må vi have alle jer frivillige på banen.

Frivillige (Michael, Hans og Jørgen) har også været i gang udendørs. De to store fodboldmål, der stod ude i læbæltet, er gravet fri, skilt ad og skal nu opmagasineres indtil videre. Vi bevarer de 2 små mål på fodboldbanen – til fri afbenyttelse. 

Vejby i TV-Nord d. 27/8

Klik på linket, hvis du vil se indslaget igen:

https://www.tv2nord.dk/hjoerring/nyt-kulturhus-i-vejby-det-giver-et-sammenhold-uden-lige


Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.