Efter generalforsamlingen

Bestyrelsen har konstitueret sig

Der var ingen nyvalg på beboerforeningens generalforsamling, og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig uden ændringer i forhold til sidste år.

Bestyrelsens sammensætning ses under menupunktet "OM BEBOERFORENINGEN OG KULTURHUSET".

Referat af generalforsamlingen findes under "NYHEDER".


Beboerforeningens sommerprogram

Se under menupunktet "PROGRAM"

Der tilbydes grillaftener og - ikke mindst - sommerfest lørdag, d. 5. august.

Firma i lokalområdet fejrer jubilæum

FCH Custom fylder 10 år

Virksomheden, der har specialiseret sig i

reservedele til og reparation af Harley Davidson

motorcykler, fejrer jubilæet med en reception d. 1/7 kl. 13 på Vejbyvej 516.

Der vil være øl og pølser og alle er velkomne.

Mejerigrunden, Vejbyvej 711

Ikke helt godt - men bedre!

Bedene er renset for ukrudt, og der er lagt et nyt tykt lag flis på.

Resten af området er klippet helt i bund, og indtil videre vil det blive klippet sammen med Købmandstoften og Købmandshaven

Husk kontingent

Billigt: Det koster 41 øre om dagen!

150 kr. pr. person til 9070 1620090278 eller MobilePay 30334373.

Hjertestarter i Smidstrup.

FL BUUR står for anskaffelsen.

FLK BUUR har købt en hjertestarter, som er opsat ved butikken i Smidstrup.


Kunne du tænke dig at blive spejder?

Så er KFUM-Spejderne Rakkeby stedet!

Se mere på www.rakkeby-skovhus.dk/spejder eller kontakt gruppeleder Peter Jørgensen på 52179945.

Udlejning

Slip for noget af besværet, når du skal lave en æresport

Beboerforeningen har anskaffet en ramme til æresporten, som blot skal pyntes med gran og (selvfølgelig) et skilt.

Rammen kan lejes ved henvendelse til Jette.

Se mere under menupunktet "UDLEJNING".

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i december.


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.

Maj 2023

NU er vi snart klar til at præsentere de flotte udendørsarealer ved Kulturhuset.

På den bedste forårsdag, vi har haft til dato, satte ikke mindre end 16 personer fra morgenstunden kurs mod Kulturhuset for at deltage i arbejdsdagen. Dagen blev indledt med fælles morgenbord, og en præsentation af de opgaver, bestyrelsen manglede hjælp til. Hver enkelt kunne så byde ind på den/de opgaver, man havde størst interesse i at hjælpe med.  Der blev virkelig arbejdet igennem så sveden sprang, men kølige drikke serveret i sommervarmen medvirkede til, at arbejdet kunne fortsætte. Der blev plantet læbælte mod nord og mod vest, alle 4 shelter blev oliebehandlet, opbindingspæle blev sat ned ved alle frugttræerne, som samtidig blev vandet endnu engang - (frugttræerne blev for ca. 14 dage siden plantet af lokale 4H folk). Et hold stærke mænd fik lagt de sidste fliser over mod det nye toilet, og et andet hold fik plantet bøgehæk (2 rækker) og sat 5 søjlepopler mod øst. Lossepladsen i Børglum blev besøgt hele to gange – nu har vi vist fået det sidste, der skal den vej, flyttet.  Indendørs fik hele køkkenet en velfortjent forårsrengøring – alle skuffer og skabe er blevet vasket af. Dagen sluttede med, at der blev plantet to rækker Aronia som læbælte ved de gamle spejderhytter.

Uden mad og drikke …. der blev også tid til lidt frokost, og en god snak hen over bordet. En fantastisk arbejdsindsats – en KÆMPE STOR TAK til alle jer, der valgte at bruge jeres tid i og omkring vores fælles hus. 


Se billedserien fra arbejdsdagen nedenfor 

6574
6576
6569
6573
6565
6567
6563

Donation – Vejby Kulturhus

Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel har endnu engang tilgodeset Vejby Kulturhus.

Fondens 1. uddelingsrunde i 2023 bestod af 3,2 mio. kr. til fordeling. Der var 194, der havde søgt, og fonden har imødekommet 74 af ansøgningerne, heriblandt Vejby Kulturhus, som har modtaget kr. 55.000.

Vi er i bestyrelsen meget taknemlige for donationen, og værdsætter fondens opbakning og støtte til velgørende og almennyttige formål i vores lokalområde.

Også Lions støtter kulturhuset

I anledning af Lions Klub Løkkens 30-års jubilæum, blev der ved en reception lørdag den 18. marts 2023 i Skummesalen i Vittrup uddelt donationer til 13 ansøgere. Jubilæumskontoen var på 100.000 kr. og Vejby Kulturhus fik tildelt 5.000 kr.

Ekstraordinær generalforsamling

På den ekstraordinære generalforsamling 27 marts blev de nye vedtægter endeligt godkendt.

Kulturhusets bestyrelse

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

  • Formand og sekretær: Birgit Jensen
  • Næstformand og ansvarlig for udlejning: Michael Andersen
  • Bestyrelsesmedlem og kontaktperson til 4H: Tina Hansen


Kulturhusets generalforsamling

Afholdt d. 9. marts 2023.

Se referatet under menupunktet "NYHEDER".

Udlejning af kulturhuset (se også menupunktet "UDLEJNING)


Vejby Kulturhus udlejes ved henvendelse til Michael Andersen, (28494258 eller vejby704@gmail.com)


eller


gennem platformen Nuento, hvor du kan leje vores flotte lokaler, lige når det passer dig.

Skal du holde fødselsdagsfest, konfirmation, bryllup, julefrokost eller noget helt andet? Uanset hvad, så byder vi dig velkommen i Vejby Kulturhus. Vi ligger tæt på Vrå, i nærheden af Hjørrring, Løkken og Brønderslev.

Tryk på booking-knappen herunder og du videresendes til vores side på Nuento, hvor du kan se: kalender, priser, praktiske informationer og en masse andre informationer.


Renoveringern af Kulturhuset finansieres bl.a. via såkaldte LAG-midler og Nordea Fonden:

Græsklip ved kulturhuset

Der er plads til endnu et par "klippere"

Vi har nu et klippehold på 4, men det vil være fint med et par stylkker mere til klipning på det tidligere spejderareal ved kulturhuset (ikke på stadion, som kommunen stadig vedligeholder).

Beboerforeningens gamle plænetraktor, som spejderne arvede for et par år siden, er tilbagegivet og kan anvendes af kulturhuset.

Klipperne kommer til at indgå i en fast turnus fra næste forår.


Kontakt Jørgen på 28927017 eller kirjoerg@10mb.dk 

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.